ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021

O Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2014–2021 του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ | EEA Grants) εκπροσωπεί τη συνεισφορά της Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και Νορβηγίας  αποσκοπώντας  στη μείωση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων και στην ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων  με 15 ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσα στις οποίες είναι και η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, για την περίοδο 2014–2021 τα EEA Grants 2014-2021 έχουν κατανείμει συνολικά 2.8 δισ. ευρώ, από τα οποία τα  116.7 εκατομμύρια έχουν διατεθεί στην Ελλάδα μέσω του διεθνούς Πρωτοκόλλου 38c (Protocol 38c).

Image

Στις 31 Οκτωβρίου του 2017, οι Δότριες χώρες και η Ελλάδα υπέγραψαν Μνημόνιο Κατανόησης για την προγραμματική περίοδο 2014-2021, η οποία αφορά τη χρηματοδότηση εννέα (9) νέων προγραμμάτων. Το Μνημόνιο  υπήρξε το αποτέλεσμα επίσημων διαπραγματεύσεων μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Επιτροπής Χρηματοδοτικού Μηχανισμού επί τη βάσει των αναγκών της χώρας και των προτεραιοτήτων που αφορούσαν τη στόχευση  της εν λόγω χρηματοδότησης.

Τα προγράμματα, όπως έχουν συμπεριληφθεί στο Μνημόνιο Κατανόησης, αφορούν τους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

  • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
  • Κοινωνική ένταξη και ενδυνάμωση Ρομά
  • Τοπική ανάπτυξη και Μείωση της φτώχειας
  • Διαχείριση υδάτων
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – Εξοικονόμηση ενέργειας
  • Χρηστή διακυβέρνηση, Θεσμοί και Διαφάνεια
  • Άσυλο και Μετανάστευση (Ενίσχυση εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης)
  • Άσυλο και Μετανάστευση (Επείγουσες ανάγκες για την υποδοχή και ταυτοποίηση νέων αφίξεων και διαμονή ευπαθών ομάδων)
  • Κοινωνία των Πολιτών

Στο Μνημόνιο Κατανόησης υπάρχει, επίσης, πρόβλεψη για το Ταμείο Διμερών Σχέσεων (Fund for Bilateral relations), σκοπός του οποίου είναι  η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ των Δότριων χωρών και της Ελλάδας.

Τέλος, σύμφωνα με την ΚΥΑ 13249/4-2-2020 (Β΄ 526) ΣΔΕ ΕΟΧ, όπως αυτή ενσωματώνει τον Κανονισμό για την υλοποίηση των EEA Grants 2014-2021 (άρθρο 3.2) το Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ | NFO: National Focal Point) έχει τη συνολική ευθύνη για την επίτευξη των στόχων του ΧΜ ΕΟΧ 2014–2021, καθώς και την υλοποίηση του Μνημόνιου Κατανόησης.

logo.png
Διεύθυνση

Πλ. Δημαρχείου 1

Τηλέφωνο

2351350439

Ιστοσελίδα
Image