Το Πρόγραμμα GR- Energy

Το Πρόγραμμα GR-Energy του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΑ), Ενεργειακή Ασφάλεια», συγχρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25%.

Το πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021/ GR-Energy συμβάλλει στην υλοποίηση επιδεικτικών έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και βελτίωσης της Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΕΑ) στην χώρα μας, ως πυλώνας πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεών μας. Συγκεκριμένα, τα έργα του GR-Energy θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 , στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων.

Οι ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι οι χρήστες και οι επισκέπτες των κτιρίων/υποδομών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα αποτελέσματα του Προγράμματος λειτουργούν επιδεικτικά στοχεύοντας στην αύξηση των Ενεργειακά Αποδοτικών κτιρίων και υποδομών στην Ελλάδα.

logo.png
Διεύθυνση

Πλ. Δημαρχείου 1

Τηλέφωνο

2351350439

Ιστοσελίδα

Subscribe