Σκοπός του Προγράμματος

Ο κύριος σκοπός του προγράμματος «GR - Energy» είναι η βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα, τα έργα του « GR - Energy » θα συμβάλουν:

  • στη μείωση των εκπομπών CO2,
  • στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας,
  • στην αύξηση της παραγωγής ενέργειάς από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ),
  • στην αύξηση των θέσεων εργασίας και
  • στη βελτίωση της δυναμικής των τοπικών κοινοτήτων.

Το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει και τους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας, δηλαδή τον οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πυλώνα, αυξάνοντας έτσι τη γενική ευημερία των τοπικών κοινωνιών στις οποίες εντάσσονται τα κτίρια/υποδομές παρέμβασης.

‘Όλες οι επιλεγμένες Πράξεις θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία παρέχοντας εργασία στις τοπικές αγορές.

logo.png
Διεύθυνση

Πλ. Δημαρχείου 1

Τηλέφωνο

2351350439

Ιστοσελίδα

Subscribe